Voorwaarden

Voorwaarden Marrón Massage

Bij het maken van een afspraak voor een behandeling van Marrón Massage gaat u akkoord met de voorwaarden van Marrón Massage en verklaart u de voorwaarden te hebben gelezen en begrepen.

 1. Bij het maken van een afspraak wordt er naar je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. Zonder deze informatie is een behandeling niet mogelijk.
 2. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 3. Marrón Massage houd zich het recht voor om zonder opgave van reden een afspraak te weigeren en of te annuleren.
 4. Communicatie over een afspraak vind via telefoon, mail of tekstberichten plaats.
 5. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er een intakegesprek gehouden met de cliënt en een anamnese opgesteld. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden of worden besloten de behandeling niet te geven.
 6. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 7. Alle informatie die tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en is alleen toegankelijk voor de masseur van Marrón Massage en voor eventuele masseurs die in opdracht van Marrón Massage werkzaam zijn. Deze gegevens blijven binnen Marrón Massage. Zonder schriftelijke toestemming worden deze gegevens nooit aan derden verstrekt.
 8. Bij Marrón Massage worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan afgezien worden van een massage/behandeling en wordt er door verwezen naar de huisarts of specialist.
 9. Bij koorts, griep of andere contra-indicaties wordt niet gemasseerd. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan een arts, voordat een afspraak word gemaakt maakt.
 10. Betaling geschiedt contant of pin-apparaat en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 11. Een cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat.
 12. Marrón Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 13. Massage van de intieme erogene zones maakt geen deel uit van de diensten die Marrón Massage aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet langer welkom. De masseur van Marrón Massage houdt zich ten alle tijden het recht voor om de behandeling op elk moment te staken en te vertrekken. De kosten voor de massage worden later geheel of gedeeltelijk terug betaald via bank ook al is er contant betaald.
 14. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden wordt tevens verklaard dat Marrón Massage niet aansprakelijk zal worden gesteld voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan jou gegeven is.
 15. Marrón Massage is ACE gediplomeerd.
 16. Het privacy reglement is van toepassing. Zie website.