Privacy verklaring

Marrón Massage is een professionele massagepraktijk voor diverse soorten massages.

 Contact gegevens:

Adres:  Graskarpersingel 25, 2492 MV, Den Haag

website: www.marronmassage.nl

e-mail: marronmassage@gmail.com

Telefoonnummer: 06 – 1818 5828

I: Marrón Massage vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en e-mailadres.  Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw (medische) persoonsgegevens wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.  Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep en werkomstandigheden
 • Sport/hobby’s
 • Bijzonderheden gezondheid

II: Marrón Massage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een behandeling te kunnen geven.
 • Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
 • Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
 • Voor het afhandelen van de betaling.
 • Voor het verzenden van een (eventuele) nieuwsbrief.

III: De persoonsgegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting. De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden beveiligd bewaard. Marrón Massage houdt deze gegevens nog 2  jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden verwijderd. 

De gegevens voor de nieuwsbrief blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.

 IV: U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Marrón Massage. U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Marrón Massage.

V: Marrón Massage gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.  Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 VI: U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen. De websites gebruikt cookies.