Formulieren (Forms)

Voorafgaand aan de eerste massage wil ik graag dat je een intake-formulier invult. Deze vind je hier. Dus alleen deze invullen bij een eerste afspraak.

En zo lang we niet van Corona af zijn, is het noodzakelijk dat voor iedere behandeling de COVID-19 checklist wordt ingevuld. Deze vind je hier.

For non Dutch clients:

Prior to the first massage, I would like you to complete an intake form. You can find it here. So only use this one if you come to Marrón Massage for the very first time

And as long as we are not rid of Corona, it is necessary that the COVID-19 checklist is completed before each treatment. You can find it here.