Corona-maatregelen

Natuurlijk ben ik blij dat Marrón Massage weer geopend is. Voor de duidelijkheid: ik kan alleen afspraken maken met mensen waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Op mijn pagina ‘Wanneer beter geen afspraak maken?’ kan je zien in welke gevallen het verstandig is om de massage (tijdelijk) uit te stellen.

Daarnaast doe ik een zogenaamde ’triage’. Op basis van dat ingevulde formulier kan een afspraak worden gemaakt.

Mocht u na de gemaakte afspraak toch (lichte) klachten krijgen dan verzoeken ik u vriendelijk de afspraak te annuleren.

Daarnaast heb ik in de praktijk aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van hygiëne. Zie ook ‘Mijn voorzorgsmaatregelen’.